have adverse side effects of (something) - Almanca İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?